Birimin Görevleri:
 
Ağ Yönetim:
 
 1. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, geliştirmek ve entegrasyonunun yürütmek.
 3. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesini sağlamak.
 4. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibi ile problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak.
 5. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
 6. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmasını, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesini sağlamak.
 7. IP adreslerinin organizasyonu yapmak.
 8. Ağ güvenliğini sağlamak.
 9. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılmasını sağlamak.
 10. Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek.
 11. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak.
 
Sistem Yönetim:
 
 1. DNS (Alan adı ) yönetimini yapmak.
 2. E-posta hesaplarını sağlamak.
 3. Firewall politikalarının belirlenmesini ve yönetimini yapmak.
 4. E-posta listelerinin oluşturulmasını sağlamak.
 5. Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimini yapmak.
 6. E-posta sistemi yönetimi, koruma politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak. 
 7. Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarını belirlemek ve uygulamak.
 8. Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak.