Sosyal İmkanlar

Beslenme Yardımı
Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda (1000 kişi) ekonomik durumu yetersiz öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler Ekim ayı içerisinde bulundukları Fakülte veya Meslek Yüksekokulların Öğrenci İşlerine, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, gelir beyanı evraklarını teslim ederek müracaatta bulunurlar. Rektörlük tarafından belirlenen Beslenme Komisyonu, ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek amacı ile birimlere giderek öğrencilerle bire bir görüşmede bulunur ve beslenme yardımına ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder. Ücretsiz öğle yemeği uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir. Ücretsiz öğle yemeği hizmetini almaya hak kazanan öğrenci düzenli bu hakkını kullanmıyor ise uygulamadan faydalanmasına son verilir ve yıl içinde tekrar faydalanamaz.

Barınma
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan YURT-KUR’a bağlı öğrenciyurtlarında barınma ihtiyaçlarını gidermektedir.
Alternatif Barınma Hizmetleri olarak, Üniversitemiz kampus içerisindeki yurtların yeterli kapasitesi olmadığı zamanlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesi tarafından ilimiz içerisinde bulunan Özel Yurtlar öğrencilerin kalabilecekleri mekan olarak tespit edilir ve denetlenir. Denetimden iyi not alan Özel Yurtlar Üniversitemiz Tanıtım Broşürü ile birlikte yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin Üniversitemizi, İlimizi tanımaları ve barınma problemlerini çözmeleri bakımından tanıtım broşürleri hazırlanmıştır.
Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yurtlar konusunda bilgilendirmek için tanıtım stantları kurulmaktadır. Bu stantlarda öğrenciler aileleri ile birlikte kalmak istedikleri barınma yerlerini seçebilirler. Ayrıca üniversitemizde yapılan hizmetlerin anlatıldığı öğrenci destekli stantlarda kurulmaktadır.

Burs Hizmetleri
Üniversitemiz, ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için Kredi Yurtlar Kurumu ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla karşılıksız olarak burs sistemi oluşturmuştur.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Bursu (Üniversitelere ayrılan)
Kredi ve Yurtlar Kurumundan gelen burs bilgilerine göre (sayılar) kontenjanlar birimler bazında dağıtılır. Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası öğrenciler burslara müracaat için birimlerine başvuruda bulunurlar. Birimlerde oluşturulan Burs Komisyonu yardıma ihtiyacı olan ve başarılı öğrencileri tespit ederek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesinde belirli aşamalardan geçirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne kesin burs alacak olan öğrencilerin isimleri gönderilir. Daha sonra Ocak ayı içerisinde burs kazanan öğrencilerin paraları Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

TEV Bursu
Türk Eğitim Vakfı eğitim– öğretim yılı başında Üniversitemize ayırmış olduğu kontenjan sayılarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Başkanlığımız kontenjan dağılımını yaparak ilgili birimlere gönderir. İlgili birimler bir komisyon oluşturarak başarılı öğrencileri tespit ederler.Tespit edilen öğrenciler gerekli belgeleri ( tev. Burs formu, webden alınacak, öss sonuç belgesi, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı öğrenci belgesi, ailenin mali durumunu gösteren belge.) toplayarak bölümüne teslim ederler. Bu bilgiler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bir liste halinde toplanır. Bu listeler Kasım ayı sonuna kadar Türk Eğitim Vakfı’nın Genel Merkezine ulaştırılır. Aynı şekilde bu öğrencilerimizde Ocak ayından itibaren burslarını almaya başlarlar.

Part-Time Çalışma

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması
Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını geçirmek, değerlendirmek ve ekonomik yetersizlik içerisinde olanlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi zamanlı çalışarak para kazanmak isteyen gönüllü öğrencilerimize çalışma olanağı sağlanmaktadır. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 730 öğrenciye iş imkanı sağlanmaktadır.
Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin % 1 iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları yapılmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılmaktadır. Öğrencilerimize bir saatlik çalışma karşılığı ödenerek , 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışacağı Birimler 
Öğrenciler eğitim birimlerinde ders laboratuarı, eğitim ve araştırma projeleri, bilgisayar laboratuarları vb. yerlerde destek vermek amacıyla çalıştırılabilir. Bu gibi yerlerde çalışan Kısmi Zamanlı öğrenciler günde en fazla 3 saat çalıştırılabilir.